Bispevika

19.08.2016

Situasjonsrapport fra Bispevika. Broen i Rostockgata bygges etter at brohodene på hver side ble ferdige før sommeren. I prosjektet rett sør for Dronning Eufemias gate, Eufemias hage, har støpingen av kjellergulvet startet. De fleste leiligheter i bygget er allerede solgt.

03.08.16

Oversikt over indre del av Bispevika. Kranene som skal bygge Eufemias hage er satt opp, og kjellergulvet støpes nå. Selve broen i den fremtidige Rostockgata er også påbegynt.

16.06.2016

I forbindelse med byggingen på sørsiden av Dronning Eufemias gate, skal brakkeriggen som står der flyttes hit, lenger ut mot Sørenga. Det legges derfor rør og strømføringer i bakken.

08.06.2016

Et annet perspektiv på byggingen av broen over Bispevika. Brokar og veistumper på begge sider er nær ferdig.

20.05.2016

Arbeidet med Rostockgata fortsetter. Veien er støpt over innerste del av Bispevika, og den siste delen skal bygges som bro. På utsiden av veien blir det mange boliger, så det er tydelig hvor stor del av dagens vannareal som blir borte, og dermed også korter gangturen fra Sørenga til Dronning Eufemias gate betraktelig.

03.05.2016

Arbeidet med bro over Bispevika pågår fortsatt. Brokar støpes et godt stykke ut i vika, før en kortere bro bygges. Innenfor skal Bispekilen, en av Bjørvikas allmenninger, graves ut helt inn til Kong Håkon 5.s gate.

22.04.2016

Boligprosjektet Eufemias hage ligger nå ute til salgs, selv om det kun er støpt en arbeidsplattform på tomten.

22.04.2016

Det skal bygges bro over innerste del av Bispevika, slik at Rostockgata kan forlenges fra Barcode ut til Sørengkaia. Brokaret på nordsiden av vika er nå under bygging.

15.04.2016

Antipodes kafé er første publikumstilbud sør for Dronning Eufemias gate. Ifølge dem selv er de en non-profitkafé, åpen fra 09 til 21 eller etter avtale. Stikk innom og støtt lokalt og midlertidig livgivende aktivitet i Bjørvika!

12.04.2016

Boligprosjektet Eufemias hage går sin gang. Det varsles om salgsstart allerede i august i år. Prosjektet får en stor offentlig hage i atriumet, og private takhager for beboerne på toppen, inkludert lekeplass.

14.03.2016

Det drives fortsatt arkeologiske utgravninger på tomten til Eufemia-prosjektet. Bortest til venstre i byggegropen kan det skimtes noen tufter, antakeligvis etter gamle bryggekonstruksjoner. Det er forøvrig ganske tydelig at Bjørvika sliter med mye støv i lufta som følge av all byggeaktivitet og trafikk.

14.03.2016

Neste gang det tas blide herfra, vil boligprosjektet rett sør for Dronning Eufemias gate forhåpentligvis være godt igang. Bortenfor pæles det for Munch.

23.02.2016

I byggegropen til kontorbygget Eufemia holder Norsk institutt for kulturminneforskning fortsatt på med utgravinger, mens lastebilene rundt transporterer bort masser.

23.02.2016

På felt B2 er kjellergulvet støpt, og det gjøres klar til bygging av boliger.

03.02.2016

På plassen for det kommende prosjektet Eufemias plass gjøres det for tiden arkeologiske utgravinger.

03.02.2016

Det graves langt spuntveggen på tomten rett sør for Dronning Eufemias gate. Her skal det bygges to større boligbygg. Kanskje starter byggingen allerede i inneværende år?

19.01.2016

Vakkert og vinterlig i Bjørvika. Rostockgata-broen som skal gå over den innerste delen av Bispevika er ferdig støpt på nordsiden (nederst i venstre hjørne). På tomtene helt nederst i billedkanten har gravemaskiner og lastebiler begynt å frakte bort løsmasser, før bygging av kjellere. Her kommer det kontorer, næring og boliger.

13.01.2016

Vinteren er kommet til Middelalderparken også. Idag morges ble det måkt skøytebane på vannspeilet.

29.11.2015

Nordenden av broen som skal føre Rostockgata over Bispevika støpes videre. Deretter begynner arbeidet med brokaret på sørsiden. Broen skal gå over det som blir en liten kanal, som skal graves ut helt inn til Kong Håkon 5.s gate.

26.10.2015

Støpingen av veien og broen over Bispevika pågår for fullt. Rostockgata tar form!